Biomechanica

De biomechanica houdt zich bezig met het bestuderen van de puur mechanische werking van het menselijk skelet in samenspel met de spieren en pezen. Vanuit het inzicht in de bewegingsmechanismen dat hieruit verkregen wordt, kan door middel van sturingswiggen in (sport) zolen een standsverandering teweeggebracht worden.

Nieuwe afbeelding 2

Deze standsveranderingen beïnvloeden door middel van de diverse hefboommechanismen en gewrichtsdraaipunten de stand van enkel, knie, heup en rug en kunnen daar bestaande statische en dynamische overbelastingen opheffen.

Via de stijgende kinetische keten wordt het bewegingsapparaat geoptimaliseerd.

pronation-correct

Indien er problemen zijn via de dalende kinetische keten zal er steeds samengewerkt worden met de fysio/manueel therapeut. Om u optimaal te kunnen behandelen gebruiken zij elkaars specifieke kennis en knowhow.

Vaak is een combinatie tussen verschillende behandelingen de sleutel tot succes.

Zo word u indien nodig samen behandeld. Is het samen behandelen door bijvoorbeeld tijdgebrek niet mogelijk, dan worden de onderzoeksgegevens uitgewisseld en besproken. Zo kan een behandelplan worden opgesteld om een optimale behandeling na te streven.