Betalings-voorwaarden

Afspraak maken

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

Alle diensten en leveringen worden aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is. U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur, na elk bezoek uitsluitend CONTANT of met PIN. Bij eventuele betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de ziektekostenverzekering.

Annulering

Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of orthesen zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Afspraak maken

Online afspraak

Wilt u van uw klachten af?

Maak direct een afspraak in Breda of Best.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ons centrale telefoonnummer: 076-5422730. Of boek direct een afspraak online.